Gömülü Sistemler

Son kullanıcı tarafından kullanılan makinelerdeki programlanabilir elektronik devrelerin tasarım, program ve imalatının yapılması.

Enjeksiyon Makineleri

Kaynak Makineleri

Otomativ Endüstirisi

Ev Aletleri 

Vb.