Kullanıcı ihtiyaclarına yönelik elektronik devre ve kart tasarımlarının yapılması.

Tasarım yapılan kartların seri üretimlerinin yapılması.

Mevcut sistemlerin yenilenmesi ve modernizasyonunun yapılması.

Analog ve Sayısal devre tasarımları.

Mikrokontrolör destekli devrelerin tasarım ve üretimi.